Zapytanie ofertowe - zakup samochodów

23.06.2017

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty, w tym objęte Inicjatywą JEREMIE zaprasza do składania ofert zgodnie z poniższą specyfikacją.

Termin składania ofert: 04.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe >>

Metryczka >>

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych >>