Zapytanie ofertowe - zakup mebli

06.06.2017

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt pn. „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z poniższą specyfikacją.

Termin składania ofert: 14.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe >>

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych >>