Zapytanie ofertowe - materiały informacyjno-promocyjne

08.09.2016

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekt SFP Kujawiak Inwestycje- finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją.

Termin składania ofert: 16.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe >>

Przykładowe zdjęcia >>

Wytyczne w zakresie informacji i promocji RPO WK-P >>

Metryczka >>

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych >>