Zapytanie ofertowe - urządzenie wielofunkcyjne

19.08.2016

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego ŁÓDŹ, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją.

Termin składania ofert: 25.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe >>

Metryczka >>

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych >>