Zapytanie ofertowe - kampania promocyjna w prasie

09.08.2016

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty w ramach SFP Kujawiak-Inwestycje zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją.

Termin składania ofert: 16.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe >>

Wytyczne dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P >>

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych >>