Zapytanie ofertowe - telefony

18.03.2016

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty w tym projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w ramach SFP DOLNY ŚLĄSK, SFP GRYF, SFP KUJAWIAK, RFP ŁÓDŹ, RFP POMERANUS, SFP WIELKOPOLSKA PÓŁNOC, SFP ODRA oraz projekt „Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II” zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją:

Termin składania ofert: 31.03.2016 r.

Zapytanie ofertowe >>


Metryczka >>

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych >>