Zapytanie ofertowe - materiały promocyjno-informacyjne

25.02.2016

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego ŁÓDŹ, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z załączoną specyfikacją.

Termin składania ofert: 3 marca 2016 r.

Zapytanie ofertowe >>

Oświadczenie >>

Wzór kubka termicznego >>