Zapytanie ofertowe - kampania promocyjna

06.10.2015

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując projekt „Fundusz Mikropożyczkowy KLON” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego,  zwraca się z prośbą złożenia oferty na przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla Funduszu Mikropożyczkowego KLON w miesiącach październik – grudzień 2015 r.

Termin składania ofert: 13 października 2015 r. (decyduje data wpływu)

Zapytanie ofertowe >>