Zapytanie ofertowe - kampania promocyjna

21.08.2015

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując projekt „Fundusz Pożyczkowy Łódź- Jeremie II” w ramach RFP Łódź, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na kampanię promocyjną zgodnie z załączoną specyfikacją.

Termin składania ofert: 26 sierpnia 2015 r.

Zapytanie ofertowe >>

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych >>