Zapytanie ofertowe - doradztwo dla pożyczkobiorców

28.07.2015

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na obszarze woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług doradczych na rzecz pożyczkobiorców zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: 04 sierpnia 2015 r.

Zapytanie ofertowe >>

Wniosek o wpis do Bazy Doradców Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości >>

Oświadczenie ogólne >>

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych >>