Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014

07.11.2014

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – ŚTP (Global Entrepreneurship Week). jest ogólnoświatową inicjatywą, która ma na celu promowanie przedsiębiorczości. W tym roku dniach ŚTP odbędzie się w dniach 17-23 listopada.

Przez tydzień na całym świecie miliony uczniów, studentów, absolwentów, osób zamierzających założyć własną firmę oraz przedsiębiorców będzie uczestniczyć w szkoleniach nt. przedsiębiorczości, konferencjach, spotkaniach z przedsiębiorcami i happeningach.

Jak co roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości wspiera inicjatywę i bierze aktywny udział w wydarzeniu poprzez promowanie postaw pro przedsiębiorczych, zachęcając kreatywne osoby oraz uczniów ze szkół średnich do działania na rzecz rozwoju swoich umiejętności.

W ramach tegorocznego ŚTP Polska Fundacja Przedsiębiorczości organizuje w czterech szczecińskich liceach i dwóch technikach spotkania szkoleniowo-warsztatowe pt. „Od pomysłu do własnej firmy”:

LO nr 1 (17.11.2014)

LO nr 13 (17.11.2014)

LO nr 6 (18.11.2014)

LO nr 4 (19.11.2014)

LO nr 1 (19.11.2014)

TME (19.11.2014)

LO nr 6 (20.11.2014)

LO nr 4 (21.11.2014)

TE (21.11.2014)

Jednocześnie w ramach tego wydarzenia Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza na szereg specjalistycznych szkoleń skierowanych do przedsiębiorców.

Tematy szkoleń:

Szczecin

Innowacyjność w biznesie - Kreatywność XXI wieku (17.11.2014)

Od pomysłu do własnej firmy (18.11.2014)

Skuteczne negocjacje (19.11.2014)

Przepływy pieniężne czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy (20.11.2014)

Inteligencja finansowa – jak ją rozwijać, by przyciągnąć do siebie pieniądze 20.11.2014)

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie (21.11.2014)

Bydgoszcz

ABC przedsiębiorczości (17.11.2014)

Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak znaleźć dobrego pracownika – szkolenie dla osób rekrutujących (18.11.2014)

Szczecinek

Nowa ustawa o prawach konsumenta, czyli o czym sprzedawcy wiedzieć powinni – bardzo ważne zmiany i nowe obowiązki dla przedsiębiorców (17.11.2014)

Gdynia

Podatkowa Księga Przychodów i rozchodów. Teoria i praktyka (18.11.2014)

Poznać i zrozumieć podatek VAT (19.11.2014)

Kołobrzeg

Przygotowanie biznesplanu (19.11.2014)

Wrocław

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi w praktyce – szkolenie dla sprzedawców, dostawców i producentów (19.11.2014)

Środa Śląska

Vademecum przedsiębiorcy – czyli co powinniśmy wiedzieć uczestnicząc w obrocie gospodarczym (20.11.2014)

Słupsk

Prawno podatkowe aspekty handlu w sieci – e-sklep (20.11.2014)

Bytów

Księgowość małych podmiotów gospodarczych – rozszerzona księga przychodów i rozchodów (wykład i warsztaty) (21.11.2014)

Więcej informacji o szkoleniach na stronach: www.pfp.com.pl

Tematyka spotkań jest odpowiedzią na najczęściej zgłaszane potrzeby młodzieży, nauczycieli oraz przyszłych przedsiębiorców. Serdecznie zapraszamy i już teraz zachęcamy do współpracy przy kolejnej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w 2015 roku !!!

Więcej informacji:

http://www.gew.szczecin.pl/