Nabór trenerów / wykładowców

28.07.2014

Oferta powinna zawierać życiorys kandydata na dowolnym wzorze oraz list motywacyjny, w którym będą zawarte warunki współpracy tj.:

  • listę opracowanych tematów, w ramach których kandydat może prowadzić szkolenia „od ręki”,
  • listę potencjalnych tematów/obszarów tematycznych, w ramach których kandydat może w przyszłości prowadzić szkolenia,
  • opis doświadczenia w prowadzeniu szkoleń,
  • stawka godzinowa,
  • forma współpracy – firma, osoba prywatna,
  • inne warunki i oczekiwania kandydata.

Termin składania dokumentów: 30.09.2014 r. (decyduje data wpływu). Termin rozstrzygnięcia: 31.01.2015 r. 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę, na której m.in. poprowadzą fragment przykładowego szkolenia. Osoby, których oferta spotka się z akceptacją zostaną wpisane na listę trenerów/wykładowców współpracujących z Fundacją, a szkolenia będą prowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez MSP w ww. województwach. Fundacja zastrzega sobie prawo do nieodsyłania niewykorzystanych zgłoszeń.  Oferty należy składać w sekretariacie (osobiście lub listownie) Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 32 w godz. 8.00-16.00.

Zapraszamy.