Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2013 za nami !!

27.11.2013

Na całym świecie miliony uczniów, studentów, absolwentów oraz osób zamierzających założyć własną firmę uczestniczyło w szkoleniach nt. przedsiębiorczości, konferencjach i happeningach.

Jak co roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości aktywnie włączyła się w realizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) poprzez promowanie postaw pro przedsiębiorczych wśród kreatywnych, młodych osób.

W ramach tego wydarzenia, Polska Fundacja Przedsiębiorczości zorganizowała w trzech liceach spotkania szkoleniowe pt. „Od pomysłu do własnej firmy” oraz „Etyka w biznesie”, w których uczestniczyło ponad 200 uczniów. Celem spotkań było zapoznanie uczestników z głównymi elementami, przesłankami rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. osobowość przyszłego przedsiębiorcy, analiza własnego pomysłu, tworzenie biznesplanu) oraz etykiety w biznesie (jak wywrzeć pozytywne pierwsze wrażenie i uniknąć gafy).

Wszystkie spotkania zostały bardzo dobrze ocenione. Już teraz zapraszamy do zapoznania się z ofertą PFP podczas przyszłorocznych obchodów ŚTP.