Nabór trenerów / wykładowców

10.09.2013

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza trenerów/wykładowców do składania ofert na prowadzenie szkoleń dla MSP na obszarze województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego.

Oferta powinna zawierać życiorys kandydata na dowolnym wzorze oraz list motywacyjny, w którym będą zawarte warunki współpracy tj.:

  • listę opracowanych tematów, w ramach których kandydat może prowadzić szkolenia „od ręki”,
  • listę potencjalnych tematów/obszarów tematycznych, w ramach których kandydat może w przyszłości prowadzić szkolenia,
  • opis doświadczenia w prowadzeniu szkoleń,
  • stawka godzinowa,
  • forma współpracy – firma, osoba prywatna,
  • inne warunki i oczekiwania kandydata.

Termin składania dokumentów: 30.11.2013r. (decyduje data wpływu). Termin rozstrzygnięcia: 31.12.2013r.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę, na której m.in. poprowadzą fragment przykładowego szkolenia. Osoby, których oferta spotka się z akceptacją zostaną wpisane na listę trenerów/wykładowców współpracujących z Fundacją, a szkolenia będą prowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez MSP w ww. województwach. Fundacja zastrzega sobie prawo do nieodsyłania niewykorzystanych zgłoszeń.  Oferty należy składać w sekretariacie (osobiście lub listownie) Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 32 w godz. 8-16.

Zapraszamy.