Oferta szkoleniowa Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

09.07.2013

W pierwszym półroczu 2013 roku mieliśmy przyjemność spotkać się z Państwem na 125 szkoleniach zorganizowanych w 7 województwach, w których udział wzięło 3161 osób.

Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu rachunkowości, a w szczególności zmian w przepisach odnośnie podatków (54 szkolenia; 1484 osoby). W lipcu i sierpniu przygotowujemy dla Państwa plan szkoleń na drugie półrocze br., który zostanie umieszczony na stronie internetowej Fundacji.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania z bieżącej oferty szkoleniowej w ramach Projektu Funduszu Mikropożyczkowego KLON. Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie: ABC przedsiębiorczości, ABC Księgowości i Przygotowanie biznesplanu.

Zgłoszenia na szkolenia można dokonać za pośrednictwem strony projektu: http://www.pfp.com.pl/ekxwa_szkolenia_i_doradztwo_funduszu_klon.htm#Scene_1

Serdecznie zapraszamy
Zespół Szkoleń i Doradztwa PFP