Zapytanie ofertowe - materiały biurowe, eksploatacyjne, spożywcze

28.12.2012

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR, EFS oraz Inicjatywy Jeremie, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz art. spożywczych zgodnie z poniższą specyfikacją.

Zapytanie ofertowe >>>

Lista produktów >>>