Zapytanie ofertowe - skład i druk podręcznika

13.12.2012

Szanowni Państwo,

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując innowacyjny Projekt „Re:start”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Zapytanie ofertowe