Zaproszenie do składania ofert

06.12.2012

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt pn.: „Fundusz Mikropożyczkowy KLON” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na dostarczenie sprzętu zgodnie ze SPECYFIKACJĄ.