Zaproszenie do składania ofert

06.12.2012

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt pn.: „Fundusz Mikropożyczkowy KLON” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na zakup, dostarczenie oraz montaż mebli biurowych zgodnie ze SPECYFIKACJĄ.