Jak pozyskać dofinansowanie na inwestycje w nowe technologie?

02.03.2012

Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Jak pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje w nowe technologie - poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie. Ocena oddziaływania na środowisko”.

Szkolenie adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem dotacji na innowacyjne przedsięwzięcia  z budżetu Unii Europejskiej.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym zwłaszcza w ramach poddziałania 1.1.3 „Inwestycje MSP w nowe technologie” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, a także  informacji dotyczących załączników „środowiskowych” załączanych do wniosku aplikacyjnego w ramach poddziałania 1.1.3.

Szczegółowy harmonogram szkolenia znajduje się w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Szkolenie poprowadzą: pani Katarzyna Kaak-Łasecka - specjalista w dziedzinie funduszy unijnych dla przedsiębiorców, posiadająca doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców oraz pani Dorota Korenicka – ekspert z zakresu funduszy strukturalnych, wykładowca/trener z tematyki funduszy unijnych/ocen oddziaływania na środowisko, coach.

Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13.03.2012r. w godzinach od 09.00 do 16.00 pierwszego dnia szkolenia oraz od 09.00 do 14.00 drugiego dnia szkolenia, w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości”
W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Izabeli Jurkiewicz, tel.: (91) 312-92-22, e-mail: i.jurkiewicz@pfp.com.pl

Program szkolenia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!