Szkolenia dla MSP w 2012 roku!

02.01.2012

Szanowni Państwo!

Polska Fundacja Przedsiębiorczości dziękuje Państwu za czynny udział w szkoleniach organizowanych w 2011 roku.
Informujemy, że w 156 szkoleniach zorganizowanych na obszarze działania Fundacji, w 2011 roku uczestniczyło ponad 3,5 tys. osób – przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP.
Plan szkoleń na styczeń 2012 roku prezentuje poniższa tabela.
Zapraszamy!Szanowni Państwo!

Polska Fundacja Przedsiębiorczości dziękuje Państwu za czynny udział w szkoleniach organizowanych w 2011 roku.

Informujemy, że w 156 szkoleniach zorganizowanych na obszarze działania Fundacji, w 2011 roku uczestniczyło ponad 3,5 tys. osób – przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce: "Szkolenia i doradztwo" został umieszczony plan szkoleń realizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w styczniu 2012  Zapraszamy!

Życzymy pełnego sukcesów, wiedzy i inspiracji Nowego Roku 2012. 

Dział Szkoleń i Doradztwa