Światowy tydzień przedsiębiorczości już za nami...

25.11.2011

W dniach 14-20 listopada br. odbyła się kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) – inicjatywy mającej na celu ponadnarodowe wsparcie i stworzenie klimatu dla postaw przedsiębiorczych. Ponadto celem ŚTP jest promowanie swobodnego przepływu myśli, idei, pomysłów, a w konsekwencji ukazanie przedsiębiorczości jako bardzo ważnego czynnika rozwoju cywilizacyjnego. Jak co roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości brała aktywny udział w tym wydarzeniu, zachęcając kreatywne, przedsiębiorcze osoby do działania na rzecz rozwoju swoich przedsiębiorczych umiejętności w trzech województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim.

W ramach ŚTP, Polska Fundacja Przedsiębiorczości zorganizowała szereg specjalistycznych szkoleń skierowanych do przedsiębiorców oraz osób myślących o założeniu własnej działalności gospodarczej. Wśród tematów szkoleń znalazły się ABC Księgowości dla początkujących przedsiębiorców, Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, Aktywne pozyskiwanie klientów, Budowanie wizerunku firmy, Efektywna sprzedaż, Savoir vivre w biznesie, Wystąpienia publiczne, Zarządzanie zmianą oraz Obowiązki biur rachunkowych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W szkoleniach zorganizowanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach ŚTP udział wzięło 297 osób. Wszystkie szkolenia były dla uczestników bezpłatne.