Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy

23.12.2010

O projekcie

„Uczestnik społeczeństwa wiedzy – zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych” to projekt innowacyjny realizowany przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Na mocy podpisanego "Porozumienia o współpracy" Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest Partnerem w projekcie. Jego rozpoczęcie nastąpiło 1 sierpnia 2010, a zakończenie jest przewidziane na 31 lipca 2013. Projekt jest realizowany pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu wynosi 3 941 468,10 zł.

Główny cel projektu

Do końca lipca 2013 roku opracowanie i wdrożenie Systemu Kształcenia Członka Społeczeństwa Opartego na Wiedzy  na IV etapie edukacji formalnej (czyli w liceach, technikach i szkołach zawodowych), który będzie eliminował mankamenty obecnego nauczania w zakresie przedsiębiorczości, podnosząc jego efektywność.                                                                                                                 

Głównym produktem, który powstanie w wyniku osiągnięcia celu, będzie nowy program nauczania przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zintegrowany z narzędziami umożliwiającymi uczenie się i nauczanie tego przedmiotu w sposób praktyczny. Wśród tych narzędzi znajdzie się:

•    system e-learningowy wspomagającego nauczanie podstaw przedsiębiorczości z grą decyzyjną,

•    modelu współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwami.

Etapy projektu

Etap I – obejmuje wykonanie badań w zakresie problemów nauczania i uczenia się; opracowanie  projektu programu nauczania i zintegrowanych narzędzi; opracowanie wstępnej wersji programu nauczania i zintegrowanych narzędzi; ocenę programu nauczania i zintegrowanych narzędzi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Etap II – obejmuje przetestowanie programu nauczania i zintegrowanych narzędzi w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim podczas rzeczywistych zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości; udoskonalenie programu nauczania i zintegrowanych narzędzi; walidację programu nauczania i zintegrowanych narzędzi przez MEN; ogólnopolskie konferencje upowszechniające programu nauczania i zintegrowane narzędzia.

Zaangażowanie

Wszystkich, którzy są zainteresowani ideą nauczania PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zapraszamy do udziału w naszych debatach:

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Adres: Żołnierska 53, budynek B, pokój 108, 71-210 Szczecin

tel.: 91 814 94 68

email: usw@zpsb.szczecin.pl

strona: www.usw.zpsb.szczecin.pl

forum: www.usw.zpsb.szczecin.pl/forum