Konferencja Patent na własność - jak skutecznie chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa

19.10.2010

Konferencja Patent na własność - jak skutecznie chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa odbędzie się 26 października 2010 roku w Pomorskim Parku Naukowo -  Technologicznym w Gdyni.

W ramach konferencji odbędą się trzy bloki tematyczne:
•    Ochrona Innowacji Technicznych
•    Ochrona Marki i Designu Produktów
•    Ochrona Dzieł w Rozumieniu Prawa Autorskiego

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem konferencji, oraz z opisem prelegentów prowadzących spotkania.
Imprezami towarzyszącymi będą: organizowana przez Enterprise Europe Network Polska Akademia Prawa i Podatków oraz organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego panel dyskusyjny Patent na INNOwacyjne Pomorze – czyli jak praktycznie zarządzać własnością intelektualną.

Na panelu poruszana będzie tematyka:
•    norm dotyczących procesu komercjalizacji, korzystania z wyników prac badawczych,
•    barier i problemów w zarządzaniu własnością intelektualna,
•    korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,
•    dobrych praktyk,
•    modele zarządzania własnością intelektualną,
•    rozwiązań i rekomendacji dla pomorskich uczelni.

Moderator panelu: Kamil Kipiel – Prezes Zarządu, Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny

Uczestnicy: Dariusz Trzmielak – Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Krystian Gurba – Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, Uniwersytet Jagielloński, Bogusław Węgliński - Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej, Prezes IP Management Poland, Izabela Kowalczyk – Gdański Uniwersytet Medyczny

Na konferencję można rejestrować się na stronie ARP SA do 22 października.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z organizatorem wydarzenia:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Arkońska 6/ A3
80-387 Gdańsk
tel.: 58 32 33 153
e-mail: patent@arp.gda.pl

Serdecznie zapraszamy