Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

19.10.2010

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszamy na Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku", którego celem jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu reprezentantom podmiotów gospodarczych z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie  programów unijnych. Forum odbędzie się 20 października 2010 r. w Warszawie.

 

20 października 2010 r.
Hotel Sheraton
Warszawa, ul. Bolesława Prusa 2

 

W jubileuszowym roku 10-lecia istnienia Agencji, tematyka promocji eksportu nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza wobec faktu, iż PARP jest instytucją odpowiedzialną za organizację polskiego uczestnictwa w Światowej Wystawie EXPO w Szanghaju oraz wdraża, w ramach obecnej perspektywy finansowej 2007-2013, działania stymulujące rozwój działalności eksportowej MSP (5.1 i 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) 

Ekspansja międzynarodowa jest ważnym elementem strategii niemal wszystkich polskich przedsiębiorstw. Polskie firmy od dawna sprawdzają swe możliwości na zagranicznych rynkach, a o skuteczności tej międzynarodowej ekspansji świadczy eksport, rosnący w ostatnich latach o kilkanaście procent rocznie. Dziś jednak w przełomowy sposób zmienia się charakter tej ekspansji. Rozwój cywilizacyjny i technologiczny oraz proces umiędzynarodowienia nie pozostaje bez wpływu na rynek, dlatego coraz częściej zwykły  eksport towarów jest zastępowany przez transfer technologii. W warunkach globalizacji światowej gospodarki eksport zmienia swoją dotychczasową naturę. W miejsce dotychczasowej sprzedaży za granicę produktów firm z różnych stref gospodarczych coraz częściej pojawia się eksport dóbr i korzyści w ramach funkcjonującej ponad granicami państw sieci przedsiębiorstw.

Tym nowym tendencjom rynkowym wychodzi naprzeciw tegoroczna edycja Forum, koncentrując się na problematyce nowoczesnych narzędzi ekspansji międzynarodowej. Poza prezentacjami dostępnych na polskim rynku instrumentów wsparcia eksportu, zostaną także omówione zagadnienia z obszaru internacjonalizacji organizacji otoczenia biznesu oraz wspierania międzynarodowego transferu technologii.

 

Udział w Forum jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/1619

 

Serdecznie zapraszamy