Szkolenie Finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw

06.08.2010

Uprzejmie informujemy, że w ramach wsparcia działalności Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus" organizujemy bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców woj. Zachodniopomorskiego pt. "Finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Poddziałanie 1.1.2) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 - Kredyt technologiczny".

Szkolenie odbędzie się dnia 16 sierpnia 2010 r. w godzinach od 09.00 do 15.30 w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go mailem na adres j.golonka@pfp.com.pl lub faksem na numer 091-312-92-01. W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Joanny Golonka, tel.: (091) 312-92-23, e-mail: j.golonka@pfp.com.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: dwa dni przed planowanym terminem szkolenia lub do wyczerpania miejsc !

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest otrzymanie informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie. Brak otrzymania takiej informacji jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

2. Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane pisemnie lub telefonicznie.

 

Łączymy pozdrowienia - Dział Szkoleń i Doradztwa PFP.