Szkolenie 17 kwietnia 2008 - Asertywność w życiu zawodowym

11.04.2008

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), działająca na rzecz MSP, ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Asertywność w życiu zawodowym".

Życie społeczne to ciągła konfrontacja zarówno z pojedynczym człowiekiem, jak i z grupą ludzi. Nie wystarczy posiadać wiedzę i mieć motywację do radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach interpersonalnych. Trzeba przede wszystkim umieć tę teorię zastosować w codziennej praktyce. Asertywność jest rodzajem zachowania, które opiera się na szacunku dla siebie samego oraz dla innych. Jego celem jest porozumiewanie się i znajdowanie rozwiązań respektujących potrzeby i prawa wszystkich zainteresowanych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z głównymi zasadami asertywności oraz umiejętnościami, które można stosować w życiu zawodowym i prywatnym. Szkolenie nie ma charakteru terapeutycznego.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, jak i pracowników firm. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość poznania plusów i minusów bycia asertywnym zdiagnozowania własnego stylu zachowania, dokonania samoanaliza zachowań asertywnych i nieasertywnych w różnych obszarach społecznych, a także przećwiczenia umiejętności bycia asertywnym w różnych rolach społecznych.

Na szkoleniu uczestnicy otrzymają komplet materiałów i pomocy szkoleniowych, a po szkoleniu zaświadczenie o uczestnictwie .

Szkolenie poprowadzi pani Elżbieta Stelmach - trener, doradca zawodowy i personalny, wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Szkolenie odbędzie się dnia 17 kwietnia 2008 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w Ośrodku szkoleniowym Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, sala Toronto.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go mailem na adres pfp@pfp.com.pl lub faksem na numer 091-3129201.

Zapraszamy !