Szkolenie w dniu 14.09.2005 pt. Programy pomocowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Szczecinek

02.09.2005

Szanowni Państwo,

W imieniu Banku Zachodniego WBK S.A. , Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i Starostwa Powiatowego w Szczecinku mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium szkoleniowym dotyczącym Programów pomocowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Programu Phare 2003, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa oraz Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw".

Program Phare 2003 oraz Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" są programami przeznaczonym dla sektora MSP, które chciałby podnieść swoją konkurencyjność poprzez inwestycje i pomoc doradczą.

Seminarium prowadzone będzie przez Pana Daniela Owczarka, byłego wieloletniego pracownika Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., który przekaże Państwu praktyczne aspekty wnioskowania o dotacje. Seminarium odbędzie się dnia 14 września br. w godzinach 10.00 - 15.00 w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, ul. 28 lutego 16.

Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas seminarium uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Większość czasu na szkoleniu będzie poświęcona praktycznemu przygotowaniu wniosku oraz jego ocenie.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, jednak udział w nim mogą wziąć tylko te osoby, które nadeślą do nas kartę zgłoszenia (w załączeniu). Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem na numer (+0-91) 480 29 62 do dnia 12 września do godz. 12.00.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Anną Dobosz lub p. Renatą Głowacką (tel. +0-91 480 29 67, 480 29 70), e-mail: anna.dobosz@bzwbk.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Zaproszenie
Harmonogram
Zgłoszenie