Szkolenie 5 i 6 sierpnia 2008 dla MŚP oraz MP

28.07.2008

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "POMERANUS" organizujemy bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców woj. zachodniopomorskiego.

W związku z ogłoszeniem dnia 21 lipca 2008 roku, przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Gospodarka - Innowacje - Technologie Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Podziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa i Podziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenia pt.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie, dniach:

  • 5 sierpnia 2008 w godzinach od 10.00 do 15.00, szkolenie dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
  • 6 sierpnia 2008 w godzinach od 10.00 do 15.00, szkolenie dla MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szkolenia poprowadzi pana Daniel Owczarek - ekspert, konsultant w zakresie funduszy pomocowych Unii Europejskiej, trener współpracującego z Polską Fundacją Przedsiębiorczości. Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji w załączeniu.

Prosimy o kontakt w powyższej sprawie do pana Piotra Sylwestrzaka, tel.: (091) 312-92-22, e-mail: p.sylwestrzak@pfp.com.pl

Łączymy pozdrowienia
Dział Szkoleń i Doradztwa PFP