Szkolenie Zarządzanie firmą w kryzysie, Szczecin, 05.11.2009r.

27.10.2009

W imieniu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP), w ramach działalności Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus", mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Zarządzanie firmą w kryzysie".

Celem szkolenia jest zapoznanie z możliwościami efektywnego zarządzania firmą w kryzysie. Szczególna uwaga zostanie skupiona na zarządzaniu zasobami i obszarami najbardziej wrażliwymi na kryzys (tj., zarządzanie płynnością, kosztami, zasobami ludzkimi oraz na umiejętnym wzmacnianiu kontaktów z interesariuszami (pracownikami, klientami, dostawcami, bankiem itp.).

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione narzędzia i instrumenty wykorzystywane w efektywnym procesie restrukturyzacji, identyfikujące kryzys oraz pozwalające zapobiegać kryzysom. Ponadto zostaną omówione najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kryzysie oraz strategie ich uniknięcia.

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli firm oraz wyższej kadry kierowniczej.

Szkolenie poprowadzi pani dr Małgorzata Porada - Rochoń - adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw w Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (doktorat z zakresu efektywności procesów restrukturyzacji polskich i amerykańskich przedsiębiorstw), stypendystka Głównego Sędziego Sądów Upadłościowych Stanów Zjednoczonych, doświadczony wykładowca i praktyk.

Na miejscu uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się dnia 05 listopada 2009 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go mailem na adres j.golonka@pfp.com.pl lub faksem na numer 091-312-92-01. W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Joanny Golonka, tel.: (091) 312-92-23, e-mail: j.golonka@pfp.com.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: trzy dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc !

Łączymy pozdrowienia - Dział Szkoleń i Doradztwa PFP.