Szkolenia w Projekcie INNOSTART

04.02.2009

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu Wspieranie Przedsiebiorczości Akademickiej. INNOSTART, w lutym br. odbędą się dwa szkolenia INNOSTART:

"Techniki prezentacyjne", w dniach 17-18 lutego w godzinach 09:00-16:00 w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przy ulicy Monte Cassino 32 w Szczecinie. Szkolenie poprowadzi Pani Beata Dobińska - psycholog, trener i wykładowca w dziedzinie zajęć psychologiczno-motywujących, wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i narzędzi niezbędnych w procesie kreowania i komunikowania wizerunku własnego i/lub firmy. Szkolenie jest bezpłatne i kończy się certyfikatem poświadczającym udział w szkoleniu. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów i pomocy szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej zapisanej na pendrivie. Więcej informacji uzyskają Państwo w naszej siedzibie na ul. Janosika 8 pokój 19 albo telefonicznie pod numerem (091) 449 43 58 bądź mailowo: inkubator@zut.edu.pl.

"Prowadzenie Badań Rynkowych", w dniach 24-26 luty 2009 r. w godzinach 9.00-16.00, w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przy ulicy Monte Cassino 32 w Szczecinie. Szkolenie poprowadzi Pani dr Marzena Frankowska - praktyk, konsultant w dziedzinie marketingu, wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Podczas kursu zostaną wykorzystane zróżnicowane metody nauczania, adekwatne do realizowanego programu. Będą to mini-wykłady wprowadzające w tematykę, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, case study, dyskusje oraz ćwiczenia wykorzystujące technikę komputerową m.in. w zakresie badań marketingowych oraz analiz sprzedaży. Uczestnicy będą wykonywali zarówno ćwiczenia przykładowe, przygotowane przez trenera jak i sami będą opracowywali własny projekt badań. Celem szkolenia jest poznanie roli badań rynkowych w działaniach marketingowych, metod ich badania oraz przybliżenie zagadnień związanych z tworzeniem prawidłowego projektu badania, doborem próby badawczej, projektowaniem procesu badawczego i kwestionariusza ankiety, a także opracowaniem i interpretacją wyników badań. Szkolenie jest bezpłatne i kończy się zaświadczeniem poświadczającym udział w szkoleniu. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów i pomocy szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej zapisanej na pendrivie. Podstawą zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu jest osobiste zgłoszenie się w nowej siedzibie RCIiTT w Szczecinie przy ul. Janosika 8, pokój 19 oraz wypełnienie niezbędnych dokumentów.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18 lutego 2008 r.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.