Szkolenie Savoir-vivre w biznesie, Szczecin, 29.05.2009r.

07.05.2009

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Savoir-vivre w biznesie".

Nakazy i zakazy regulujące życie rodzinne i towarzyskie są głęboko zakorzenione w tradycji. Etykieta zawodowa ma zdecydowanie krótszą historię. Ta umiejętność taktownego, profesjonalnego i eleganckiego zachowania w stosunku do innych ludzi na płaszczyźnie zawodowej ma bardzo duże znaczenie w postrzeganiu wizerunku firmy. Niektóre jej elementy kształtują się niemal na naszych oczach, np. tzw. netykieta, czyli sztuka posługiwania się pocztą elektroniczną. Okres globalizacji, rozwój międzynarodowych kontaktów służbowych oraz działania wielu krajów zmierzające do równouprawnienia mężczyzn i kobiet, przyczyniły się do stworzenia uniwersalnych zasad w relacjach biznesowych. Niektórzy twierdzą, iż zachowanie zgodne z etykietą pozbawia nas spontaniczności i jest czasochłonnym rytuałem. Tymczasem opanowanie profesjonalnej etykiety jest w biznesie jedną z zasadniczych umiejętności. W warunkach rywalizacji wyroby i usługi konkurentów upodabniają się do siebie pod względem ceny i jakości. Tym, co może przechylić szalę na korzyść jednej ze stron jest panująca w firmie atmosfera i obowiązujące zasady savoir- vivre w kontaktach z klientami i kontrahentami.

Celem niniejszego szkolenia będzie zapoznanie uczestników z praktyczną wiedzą na temat zasad profesjonalnego savoir vivru w kontaktach zawodowych. Uczestnicy poznają zasady regulujące kontakty biznesowe, zachowania się podczas oficjalnych spotkań, a także zasady profesjonalnego ubioru. Ramowy program przesyłamy w załączeniu.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców - właścicieli lub osób zarządzających firmą oraz do pracowników tych firm. Na spotkaniu uczestnicy otrzymają komplet materiałów i pomocy szkoleniowych. Szkolenie poprowadzi Pani Elżbieta Stelmach - licencjonowany doradca zawodowy, pedagog, trener i wykładowca w dziedzinie zajęć psychologiczno-motywujących, trener współpracujący z Polską Fundacją Przedsiębiorczości. Szkolenie odbędzie się dnia 29 maja 2009 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go mailem na adres j.golonka@pfp.com.pl lub faksem na numer 091-312-92-01. W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Joanny Golonka, tel.: (091) 312-92-23, e-mail: j.golonka@pfp.com.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: trzy dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc !

Łączymy pozdrowienia - Dział Szkoleń i Doradztwa PFP.