Szkolenie 9 czerwca 2008 - Plan marketingowy w praktyce dla MSP

12.05.2008

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Plan marketingowy w praktyce dla MSP".

Rozumienie potrzeb klientów i to w jaki sposób firma może skutecznie je zaspokajać, żeby długofalowo osiągać zysk, jest podstawowym elementem strategii marketingowej. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w wykorzystaniu narzędzi i metod marketingowych oraz umiejętności sporządzania marketing - planu, który pozwala ująć w ramy operacyjne działalność firmy zorientowaną na rynek.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli sprawdzić poprawność stosowanych w swojej firmie działań marketingowych oraz szukać nowych rozwiązań. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • samodzielnie przygotować operacyjny plan marketingowy, czyli działania rynkowe dla swojej firmy
  • przełożyć filozofię marketingową na działania ukierunkowane na konkretne grupy swoich klientów

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw lub osób odpowiedzialnych za przygotowanie planów marketingowych w firmie. Szkolenie poprowadzi pani dr Marzena Frankowska - praktyk, konsultant w dziedzinie marketingu, wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Szkolenie prowadzone będzie z wykorzystaniem metod interaktywnych tj. case-study, dyskusje, ćwiczenia, i inne. Ramowy program przesyłamy w załączeniu. Na szkoleniu uczestnicy otrzymają komplet materiałów i pomocy szkoleniowych, a po szkoleniu zaświadczenie o uczestnictwie.

Szkolenie odbędzie się dnia 09 czerwca 2008 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w Ośrodku szkoleniowym Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, sala Toronto.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go mailem na adres pfp@pfp.com.pl lub faksem na numer 091-3129201.

Zapraszamy !