Szkolenie Pt. Zarządzanie Projektami, Szczecin

23.06.2005

Szanowni Państwo,

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), wraz z POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. - jako instytucjami finansowymi działającymi na rzecz MSP, mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Zarządzanie projektami", dotyczące zagadnień związanych z etapami planowania, realizacji i zakończenia (rozliczenia) projektów, w szczególności dofinansowanych z programów pomocowych UE.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy wnioskowali lub będą wnioskować o dofinansowanie z funduszy pomocowych lub planują realizację projektów związanych z rozwojem ich firm.

Szkolenie odbędzie się dnia 7 czerwca 2005 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w Hotelu Radisson w Szczecinie, sala Copernicus, 11 piętro.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, jednak udział w nim mogą wziąć tylko te osoby, które nadeślą do nas kartę zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem na numer (091) 3595 365 do dnia 3 czerwca 2005r. (Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Marią Czerniecką tel. (0-91) 3595-281 lub p. Jackiem Madejem tel. (0-91) 3595-261.

Serdecznie zapraszamy !

Zaproszenie na szkolenie
Program szkolenia
Karta zgłoszenia na szkolenie