Szkolenie w dniu 07.09.2005 pt. Programy pomocowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Koszalin

22.08.2005

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem kolejnej edycji Programu PHARE, Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), wraz z POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A - jako instytucjami finansowymi działającymi na rzecz MSP, a także Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne seminarium informacyjne, na temat Programów pomocowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczące Programu Phare 2003 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw".

Program Phare 2003 oraz Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" są programami przeznaczonym dla sektora MSP, które chciałby podnieść swoją konkurencyjność poprzez inwestycje i pomoc doradczą.

Szkolenie odbędzie się dnia 7 września 2005 r. w godzinach 10.00 - 15.00 w Koszalinie, w Hotelu Gromada (Arka), ul. Zwycięstwa 20-24, Sala Szmaragdowa.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, jednak udział w nim mogą wziąć tylko te osoby, które nadeślą do nas kartę zgłoszenia (w załączeniu). Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem na numer (+0-91) 48 02 962 do dnia 5 września do godz. 12.00.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Anną Dobosz (tel. +0-91 480 29 67, 480 29 70), e-mail: anna.dobosz@bzwbk.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Zaproszenie
Harmonogram
Zgłoszenie