Szkolenie Ocena potencjału pracownika, Szczecin, 22.02.2010.

19.02.2010

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Ocena potencjału pracownika".

Cel szkolenia: Ocenianie pracowników jest jednym z kluczowych elementów zarządzania kadrami. Wyniki ocen pracowniczych są elementem diagnozy kapitału ludzkiego organizacji, koniecznego do określania strategii personalnej i konstruowania planów kadrowych. Ocenianie pracowników, w szerokim rozumieniu, oznacza wartościowanie ich postaw, cech osobowości, umiejętności, zachowań i efektów wykonanych zadań, istotnych z punktu widzenia celów organizacji, wyrażone w formie ustnej lub pisemnej.

Wyniki oceniania pracowników kształtują potrzeby szkoleniowe, politykę awansowania, stosunki pracy oraz komunikacje społeczną w organizacji. Celem zajęć jest przedstawienie znaczenia oceniania pracowników dla efektywnej realizacji funkcji personalnej, prezentacja elementów systemu oceniania pracowników, wskazanie najczęściej popełnianych błędów w ocenianiu pracowników.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, dyrektorów, menedżerów, kierowników oraz dla wszystkich pracowników odpowiedzialnych za proces zarządzania zespołami pracowniczymi. Ramowy program przesyłamy w załączeniu. Na spotkaniu uczestnicy otrzymają komplet materiałów i pomocy szkoleniowych.

Szkolenie poprowadzi Pani Elżbieta Stelmach - licencjonowany doradca zawodowy, pedagog, trener i wykładowca w dziedzinie zajęć psychologiczno-motywujących, trener współpracujący z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

Szkolenie odbędzie się dnia 22 lutego 2010 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go mailem na adres j.golonka@pfp.com.pl lub faksem na numer 091-312-92-01. W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Joanny Golonka, tel.: (091) 312-92-23, e-mail: j.golonka@pfp.com.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: dwa dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 14.00 lub do wyczerpania miejsc !

Łączymy pozdrowienia - Dział Szkoleń i Doradztwa PFP.