Szkolenie Style myślenia a prowadzenie działalności gospodarczej. Odkrywanie naturalnych uzdolnień, Szczecin, 24.03.2010.

01.03.2010

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Style myślenia a prowadzenie działalności gospodarczej. Odkrywanie naturalnych uzdolnień".

Celem szkolenia jest:

  • Identyfikacja własnego stylu myślenia, związanych z nim silnych i słabych stron
  • Identyfikacja możliwych trudności na różnych etapach realizacji procesów
  • Zrozumienie odmienności funkcjonowania mechanizmów poznawczych członków zespołu oraz poprawa komunikacji wewnątrz zespołu i z osobami współpracującymi

Szkolenie kierowane jest do osób pragnących zwiększyć świadomość własnych silnych i słabych stron, pragnących poprawić jakość komunikacji i współpracy z innymi, do osób pracujących w zespole lub zarządzających zespołem. Podczas szkolenia uczestnicy zidentyfikują swój styl myślenia, nauczą się rozpoznawać styl myślenia u innych oraz poznają możliwości wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Szkolenie poprowadzi pani dr Anna Samborska Owczarek, wykładowca Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, specjalista w zakresie inwentyki i technik twórczego rozwiązywania problemów. Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu - zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się dnia 24 marca 2010 r. w godzinach od 09.00 do 15.30 w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go mailem na adres j.golonka@pfp.com.pl lub faksem na numer 091-312-92-01. W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Joanny Golonka, tel.: (091) 312-92-23, e-mail: j.golonka@pfp.com.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: dwa dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 14.00 lub do wyczerpania miejsc !

Łączymy pozdrowienia - Dział Szkoleń i Doradztwa PFP.