Szkolenie Komunikacja społeczna w praktyce przedsiębiorcy, Szczecin, 20.04.2009r.

03.04.2009

Komunikacja społeczna w działalności gospodarczej odgrywa dziś coraz większą rolę. Do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego firmy nie wystarczą już znakomita jakość produktu, przystępna cena czy profesjonalny marketing i reklama. Niezwykle ważnym elementem komunikacji zewnętrznej każdego przedsiębiorstwa jest dziś stosowanie narzędzi public relations, a w szczególności, przy ciągle rosnącej roli mediów, zbudowanie odpowiedniej strategii media relations. Wszystko to razem ma służyć stworzeniu pozytywnego wizerunku firmy nie tylko w obrębie samego rynku, na którym działa, ale także w ogólnym odbiorze społecznym. Wizerunek firmy, przedsiębiorcy czy polityka jest jednym z najcenniejszych dóbr, na które trzeba pracować latami. Stracić go można w jednej chwili.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) maja przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Komunikacja społeczna w praktyce przedsiębiorcy".

Celem szkolenia jest zapoznanie menedżerów, właścicieli małych i średnich firm, dyrektorów z podstawowymi zasadami zastosowania narzędzi public relations i media relations w kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy oraz przygotowanie i prezentacja podstawowych reguł, których należy przestrzegać w trakcie wypowiedzi bądź wywiadu radiowego i telewizyjnego.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców - właścicieli lub osób zarządzających firmą, menedżerów, dyrektorów firm, rzeczników przedsiębiorstw. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych. Ponadto, w części praktycznej zostaną przeprowadzone warsztaty telewizyjne z udziałem operatora kamery. Głównym celem będzie zastosowanie rad i wskazówek z części teoretycznej podczas rozmów i wywiadów z wybranymi uczestnikami szkolenia.

Szkolenie poprowadzi Pan Grzegorz Gołębiewski - dziennikarz telewizyjny i radiowy, menedżer konferencji naukowych, specjalista z zakresu public relations. Szkolenie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2009 r. w godzinach 10:00-15:00 w Ośrodku Szkoleniowym Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie ul. Monte Cassino 32, w sali Toronto.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go mailem na adres j.golonka@pfp.com.pl lub faksem na numer 091-312-92-01. W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Joanny Golonka, tel.: (091) 312-92-23, e-mail: j.golonka@pfp.com.pl.

Łączymy pozdrowienia  - Dział Szkoleń i Doradztwa PFP.