Szkolenia - Jak pozyskać dofinansowanie w dziedzinach gospodarki elektronicznej - działanie 8.1 POIG

30.09.2009

W dniu 25 września 2009 roku w Ośrodku Szkoleniowym Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie odbyło się szkolenie pt. "Jak pozyskać dofinansowanie w dziedzinach gospodarki elektronicznej - działanie 8.1". Organizatorami spotkania była Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz NetCamp. Szkolenie poprowadził pan Przemysław Żyła, praktyk z doświadczeniem z zakresu sporządzania i realizacji projektów IT. Inicjatywa PFP cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W warsztatach uczestniczyły osoby z całej Polski. Fakt ten potwierdza ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi szkoleniowe.

W części pierwszej spotkania przedstawiono ogólny zarys działania 8.1 POIG. Przedstawiono podstawowe założenia związane z realizacją projektów. Szkolenie od początku przybrało formę żywej dyskusji. Szczególne zainteresowanie dotyczyło różnych aspektów prowadzenia działalności (rachunkowość, zagadnienia prawno-organizacyjne).

W praktycznej części szkolenia dokonano analizy układu wniosku, zasugerowano formę oraz układ wprowadzanych w generatorze danych. Uczulono potencjalnych wnioskodawców przed popełnianiem błędów, będących dotychczas podstawowym powodem odrzucenia wniosków przez ekspertów oceniających. Dokonano również przeglądu wniosków, które otrzymały dofinansowanie lub też zostały odrzucone we wcześniejszym naborze działania 8.1 POIG. W ostatniej części szkolenia przeprowadzono warsztaty z użyciem zamieszczonego na stronie www.parp.gov.pl Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Dzięki nawiązaniu dobrego kontaktu z uczestnikami szkolenie miało elastyczną formę i było ukierunkowane stricte na potrzeby szkoleniowe uczestników.