Zapraszamy na szkolenia w Szczecinie

01.02.2008

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców, ich pracowników oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na szkolenia organizowane w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji, przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie.

Celem zgłoszenia się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go mailem na adres pfp@pfp.com.pl lub faksem na numer 091-3129201.

 

DATA
Tytuł
 12.02.2008 Zarządzanie zasobami ludzkimi
 19.02.2008 ABC Przedsiebiorczości czyli jak założyc mała firmę
 21.02.2008 Przygotowanie biznesplanu
 26.02.2008 Finansowanie działalności MSP z funduszy UE 2007013
 04.03.2008 Przepływy pieniężne
 06.03.2008 Negocjacje w biznesie
 11.03.2008 Księgowośc małych podmiotów gospodarczych
 14.03.2008 Asertywność w życiu zawodowym 
 26.03.2008 Biznesplan dla przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 01.04.2008 Stres i wypalenie zawodowe

Programy:

Zapraszamy !