Szkolenie Kompetencje menedżerskie, Szczecin, 26.05.2010.

12.05.2010

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Kompetencje menedżerskie".

Cel szkolenia: profesjonalne zarządzanie ludźmi jest dzisiaj jedną z najważniejszych umiejętności menedżerskich. Każda organizacja potrzebuje dobrych i mądrych menedżerów, na równi z kapitałem bądź nowoczesnymi technologiami. Nowe wymagania stawiane menedżerom powinny być wsparte kształtowaniem nowych umiejętności. Dobry menedżer to nie tylko dobry zarządca i decydent ale również inspirator zdolny do motywowania ludzi i angażowania ich w budowanie strategii rozwoju firmy, kształtowanie jej wizerunku i kultury organizacyjnej oraz dobrych relacji interpersonalnych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat praktycznych metod zarządzania ludźmi, kierowania ich pracą, motywowania, usprawniania komunikacji w zespole, sposobów rozwiązywania sytuacji problemowych i wielu innych kompetencji niezbędnych do profesjonalnego pełnienia roli menedżera w organizacji.

Szkolenie adresowane jest do: właścicieli firm, menedżerów oraz osób kierujących grupami osób.

Szkolenie poprowadzi Pani Elżbieta Stelmach - licencjonowany doradca zawodowy i personalny, pedagog, trener i wykładowca w dziedzinie zajęć psychologicznomotywujących, trener współpracujący z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

Szkolenie odbędzie się dnia 26 maja 2010 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go mailem na adres j.golonka@pfp.com.pl lub faksem na numer 091-312-92-01. W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Joanny Golonka, tel.: (091) 312-92-23, e-mail: j.golonka@pfp.com.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: dwa dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc !

Łączymy pozdrowienia - Dział Szkoleń i Doradztwa PFP.