Szkolenie Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości

13.04.2007

W dniu 16 kwietnia 2007 r. o godz. 9.00 w Domu Nauczyciela przy ul. Śląskiej 4 rozpoczyna się szkolenie dla I grupy uczestników projektu pt. "Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Uczestnikami projektu (Beneficjentami Ostatecznymi) zostały osoby, które otrzymały najwyższą liczbę punktów podczas spotkania rekrutacyjnego, mającego miejsce dnia 15 marca 2007 r. w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Szkolenie będzie odbywać się w 15 osobowej grupie oraz trwać będzie 6 dni (48 h). Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.