Szkolenie Jak pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje w mikroprzedsiębiorstwie, Szczecin, 21.07.2009r.

13.07.2009

W związku z uruchomieniem konkursów w ramach poddziałania 1.1.1 INWESTYCJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, do których nabór wniosków trwa od 15 lipca do 28 sierpnia 2009 r., Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Jak pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje w mikroprzedsiębiorstwie".

Szkolenie adresowane jest do mikroprzedsiębiorców zainteresowanych dotacjami z budżetu UE na podniesienie konkurencyjności firmy poprzez bezpośrednie inwestycje. Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na inwestycje w mikroprzedsiębiorstwie w ramach aktualnych konkursów do:

  • Schematu A poddziałania 1.1.1 (konkurs tradycyjny) - przeznaczonego dla przedsiębiorstw zamierzających realizować nowe inwestycje o wartości większej niż 200 tys. zł
  • Schematu B "MAŁE DOTACJE" poddziałania 1.1.1 - nowy UPROSZCZONY tryb przyznawania dotacji, wyodrębniony z myślą o "niewielkich" projektach, tj. projektach, których całkowita wartość wynosi maksymalnie 200 000 zł.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  • kto i kiedy może ubiegać się o dotacje
  • na jakie projekty można uzyskać dofinansowanie i co można sfinansować w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • o jaką kwotę można się ubiegać i na jakich zasadach
  • gdzie szukać potrzebnych dokumentów
  • jak poprawnie wypełnić i przygotować wniosek wraz z załącznikami
  • na co szczególnie zwrócić uwagę przy planowaniu projektu i tworzeniu dokumentacji

Szkolenie prowadzić będzie pani Katarzyna Kaak-Łasecka: ekspert w dziedzinie funduszy unijnych dla przedsiębiorców, posiadająca doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców.

Szkolenie odbędzie się dnia 21 lipca 2009 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go mailem na adres j.golonka@pfp.com.pl lub faksem na numer 091-312-92-01. W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Joanny Golonka, tel.: (091) 312-92-23, e-mail: j.golonka@pfp.com.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: dwa dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc !

Łączymy pozdrowienia - Dział Szkoleń i Doradztwa PFP.