Ukierunkowanie na nowoczesne technologie i innowacje

08.06.2015

Po raz kolejny Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako partner konkursu miała możliwość wesprzeć autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich ukierunkowanych na nowoczesne technologie i innowacje. 03 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin Prezydent Piotr Krzystek oraz Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości dr Barbara Bartkowiak wręczyli nagrody następującym laureatom:

1. Laureat Nagrody Prezydenta Miasta za najlepszą pracę magisterką ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2014 rok
Pan mgr inż. Paweł Sikora – praca magisterska pt. „Wpływ nanosfer krzemionki na wybrane właściwości zapraw cementowych”.
Promotorka pracy Pani dr hab. inż. prof. ZUT Elżbieta Horszczaruk; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu.

2.  Wyróżniony w konkursie Nagroda Prezydenta Miasta za najlepszą pracę magisterką ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2014 rok
Pan mgr inż. Dariusz Pulikowski – praca magisterska pt. „Opracowanie projektu konstrukcyjnego i badania symulacyjne układu wykonawczego o kinematyce kończyny górnej sterowanego egzoszkieletem w układzie master-slave”.
Promotor pracy Pan dr hab. inż. prof. ZUT Mirosław Pajor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Układów Mechatronicznych.

3. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2014 rok
Pani dr inż. Kamila Zając – praca doktorska pt. „Otrzymywanie i badania modyfikowanego TiO₂do fotokatalitycznego usuwania zanieczyszczeń wody”.

Promotor pracy Pan prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Technologii Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska.

4. Wyróżniona w konkursie Nagroda Prezydenta Miasta za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2014 rok
Pani dr inż. Kamila Mocek – praca doktorska pt. „Ocena zmian zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności w zależności od warunków przechowywania i rodzaju opakowań”.
Promotor Pan dr hab. inż. Artur Ciemniak; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Katedra Toksykologii.

Laureatom i promotorom serdecznie gratulujemy i życzymy licznych sukcesów w dalszej pracy naukowej oraz wielu zastosowań opracowanych rozwiązań w biznesie. Poniżej fotorelacja z wręczenia nagród dla zwycięzców.

2582_nagrody_prezydenta_miasta.jpg
2583_nagrody_prezydenta_miasta.jpg
2584_nagrody_prezydenta_miasta.jpg
2585_nagrody_prezydenta_miasta.jpg
2586_nagrody_prezydenta_miasta.jpg
2587_nagrody_prezydenta_miasta.jpg
2588_nagrody_prezydenta_miasta.jpg
ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej