Rusza nowy projekt wspierający innowacje

01.08.2009

W lipcu br. Polska Fundacja Przedsiębiorczości pozyskała blisko 18 mln PLN na realizację nowego projektu kapitału zalążkowego POMERANUS SEED uruchomionego w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Celem projektu jest zwiększenie liczby nowych przedsiębiorstw opartych o innowacyjne pomysły, technologie lub modele biznesowe w Polsce Północno-Zachodniej w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz bio- i nanotechnologii materiałów i wyrobów.

 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez kampanię promocyjną i rekrutacyjną mającą na celu identyfikację 100 innowacyjnych przedsięwzięć i wstępną ich selekcję, wyłonienie 20 przedsięwzięć do etapu preinkubacji, które objęte zostaną specjalistycznym wsparciem mentorskim, doradczym i rzeczowym. Projekt zakłada powstanie15 innowacyjnych spółek, które otrzymają wsparcie finansowe poprzez inwestycje kapitałowe.

Projekt realizowany jest od 01.08.2009 do 31.12.2013

ISO
Strona używa cookies Dowiedz się więcej