Większa dostępność do kredytów dla małych i średnich firm

17.01.2005

W dniu 13 stycznia br. Fundusz Poręczeń Kredytowych Polfund S.A., którego 50 % udziałowcem jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. umożliwiającą poręczanie przez Polfund kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców w BGK S.A. Dzięki tej umowie mali i średni przedsiębiorcy będą mogli zaciągać kredyty w sytuacji, gdy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem wymaganym przez Bank BGK S.A. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać poręczenie w wysokości do 70 % kwoty kredytu, przy czym minimalna kwota poręczenia wynosi 20 tys. zł, a maksymalna 200 tys. zł. Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. powstał z inicjatywy Fundacji w 2001 roku. Oprócz Fundacji udziałowcem Polfundu jest Bank Zachodni WBK S.A. Jest to największy ogólnopolski fundusz poręczeń kredytowych dla przedsiębiorców. Od początku działalności udzielił ponad 700 poręczeń, co pozwoliło przedsiębiorcom na zaciągnięcie kredytów w kwocie 155 mln złotych. Zasady i warunki udzielania poręczeń Polfund znajdują się na stronie internetowej funduszu: www.polfund.com.pl

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej