Unijne miliony na pożyczki dla przedsiębiorców - Subregionalny Fundusz Pożyczkowy Wielkopolska Północ dokapitalizowany !!!

19.05.2005

W dniu 13 maja 2005 roku w Pile nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dokapitalizowanie kwotą 12 mln zł Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "Wielkopolska Północ". Umowa została podpisana pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości - instytucją zarządzającą SPF "Wielkopolska Północ", a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucją Wdrażającą dla poddziałania 1.2.1. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Priorytet 1 działanie 2 "Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw" poddziałanie 1 "Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych").

1096.jpg
900.jpg.png
902.jpg

SFP "Wielkopolska Północ" z kapitałem początkowym 5,2 mln złotych powstał w oparciu o założenia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i jest przeznaczony dla przedsiębiorców z północnej części województwa wielkopolskiego. Dzięki podpisanej umowie kapitał Funduszu wzrósł do kwoty 17,2 mln złotych.

Założenia SFP "WIELKOPOLSKA PÓŁNOC" przyjmują, ze do czerwca 2008 roku Fundusz udzieli ponad 345 pożyczek na łączną kwotę 17,2 mln złotych. Dzięki pożyczkom Funduszu będzie możliwe utworzenie bądź utrzymanie ponad 900 trwałych miejsc pracy.

Fundusz dociera do przedsiębiorców za pośrednictwem Punktów Obsługi Funduszu (POF), które znajdują się w poszczególnych powiatach obszaru działania Funduszu.

Przedsiębiorcy mogą korzystać z POF mających swoją lokalizację przy Starostwach Powiatowych w następujących miejscowościach: Piła, Czarnków, Złotów, Chodzież i Wągrowiec. Szczegółowe informacje na temat warunków udzielania pożyczek oraz danych teleadresowych poszczególnych POF-ów znajdują się na podstronie "Pożyczki".

Relacja z uroczystości:

1284_umowa_pila_parp_pfp_006.jpg
1285_umowa_pila_parp_pfp_009.jpg
1286_news271.jpg

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej