Usługi geodezyjne

23.05.2019

Buduj biznes z Klonem - Wywiad z Panią Eweliną Pałys - Wilgocką

 

W jakiej branży działa Pani firma?

Moja firma działa w branży budowlanej i świadczy usługi geodezyjne.

Jakie dokładnie usługi świadczy Pani  firma?  

Firma świadczy szeroki zakres usług geodezyjnych w zakresie: pomiarów uzupełniających sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów realizacyjnych, podziałów scalenia i rozgraniczenia nieruchomości. Przeprowadzamy też geodezyjne inwentaryzacje obiektów budowlanych oraz przygotowujemy mapy do celów prawnych.

Z czym się musi zmierzyć geodeta na starcie?

W związku z dużą ilością firm geodezyjnych na rynku z pewnością na starcie geodeta musi wykazać się operatywnością i umiejętnością w pozyskiwaniu zleceniodawców. Geodeta powinien być też odporny na dumping cenowy, który niestety staje się czynnikiem utrudniającym zaistnienie nowym firmom na rynku.

Jaki sprzęt do pracy jest niezbędny do prowadzenia działaności?

Do prowadzenia działalności z zakresu prac geodezyjnych niezbędny jest sprzęt geodezyjny  taki jak: tachimetr, niwelator, komputer i oprogramowanie geodezyjne. Bardzo pomocnym sprzętem i znacznie ułatwiającym wykonanie prac jest GPS, który w najbliższym czasie chciałabym zakupić.

Który z dostępnych funduszy Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości wydał się Pani najkorzystniejszy? 

Zakładając firmę skorzystałam z Funduszu Mikropożyczkowego KLON, który oferuje przyszłym przedsiębiorcom pożyczki na dogodnych warunkach. Zakładając swoją działaność szukałam wsparcia finansowego. W banku nie byłoby szansy na uzyskanie wsparcia, ze względu na to, że nie miałam zdolności kredytowej. Również dotacje unijne były poza moim zasięgiem, ponieważ kontynuuję jeszcze studia. Jedyną i najbardziej atrakcyjną ofertą stała się dla mnie niskooprocentowana pożyczka jaką zaoferowała mi Fundacja.

Czy wystarczyło środków na zakup podstawowych urządzeń?

Uzyskana pożyczka wystarczyła mi nie tylko na zakup podstawowych urządzeń takich jak: drukarka i komputer, ale równiez na profesjonalny sprzęt i oprogramowanie, które umożliwiły mi rozpoczęcie działalności geodezyjnej.

Czy długo czekała Pani na decyzję o pożyczce?

Na decyzję o pożyczce nie czekałam długo. Moje oczekiwania związane z rozpoczęciem działalności były wcześniej zaplanowane i przemyślane, dzięki  odbytym przeze mnie szkoleniom w ramach funduszu. Wpływ na szybkie otrzymanie pożyczki miało też to, że uzyskałam duże wsparcie merytoryczne pracownika Fundacji w przygotowaniu biznesplanu. Pożyczka jest tylko wstępem dla mojej działalności, ale zapewnia mi start w zarabianiu i szansę na rozwój zawodowy. 

Rozmawiała: Agnieszka Kropa-Szyszkowska 

ISO ISOQAR
Strona używa cookies Dowiedz się więcej