AMBER - Sieć Aniołów Biznesu

Sieć Aniołów Biznesu AMBERDziałalność Sieci Aniołów Biznesu AMBER skierowana jest do inwestorów prywatnych poszukujących propozycji inwestycyjnych oraz do autorów przedsięwzięć biznesowych szukających finansowania. Inicjatywa jest rozwijana przy współudziale funduszy seed/venture capital, parków naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i technologicznych, centrów transferu technologii i innych podmiotów wspierających innowacyjność gospodarki.

Zapraszamy do szczegółów:

www.amberinvest.org

Osoba do kontaktu

Tomasz Łasecki, Zastępca Kierownika Projektu
tel. 91 312 92 18, email: t.lasecki@pfp.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70 - 466 Szczecin
tel. +48 91 312 9221, fax +48 91 312 9201
pfp@pfp.com.pl, www.pfp.com.pl