Zakończone projekty

JOSEFIN - Joint SME Finance for Innovation

Głównym celem projektu jest wsparcie wdrożenia Strategii Lizbońskiej poprzez inwestycje w infrastrukturę innowacyjną w krajach Morza Bałtyckiego. Partnerzy projektu będą w ramach projektu wspierać innowacyjne MSP poprzez dwa instrumenty: indywidualne doradztwo w projektach międzynarodowych i transnarodowy Fundusz Gwarancyjny. więcej >

Projekt SPEED - Stargardzki Pracownik Efektywna Edukacja i Dokształcanie

SPEED Stargardzki Pracownik Efektywna Edukacja i Dokształcanie jest projektem realizowanym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, w partnerstwie ze Stargardzką Izbą Gospodarczą z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1: Rozwój pracodawców i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (nr Wniosku POKL/1/8.1.1/104/08). Okres realizacji projektu: od 1 września 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. więcej >

Projekt Promocja Przedsiębiorczości - Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości

"Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości" to projekt realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2, Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5, Promocja Przedsiębiorczości. więcej >

Kobiety na Zachodniopomorskim Rynku Pracy

"Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy" to projekt realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie i Telewizję Polską S.A. Oddział Szczecin.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1, Aktywna polityka rynku pracy, Działanie 1.6, Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. więcej >

Konferencje szkoleniowe - Europa w Twojej Firmie

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako partner merytoryczny uczestniczyła w dwóch edycjach Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw w latach 2002/2003 oraz 2003/2004. Była to jedna z pierwszych w Polsce na tak dużą skalę z sukcesem zrealizowanych inicjatyw w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz małych i średnich firm. więcej >

Kanadyjski Program Pożyczkowy

Kanadyjski Program Pożyczkowy powstał w 2000 roku. Jest on realizowany jest we współpracy z lokalnymi i regionalnymi Inkubatorami Przedsiębiorczości na terenie całego kraju, a kierowany jest do najmniejszych firm z przeznaczeniem na finansowanie początkowego etapu rozwoju, działalności bieżącej i inwestycyjnej (pożyczka do 50 tys zł). więcej >

Program Pożyczek Bezpośrednich

Program Pożyczek Bezpośrednich PFP oferowany jest dla małych i średnich przedsiębiorców, których potrzeby finansowe w zakresie finansowania działalności inwestycyjnej i obrotowej kształtują się w przedziale 120 - 700 tys zł. Program obejmuje swoim zasięgiem przedsiębiorców z Polski Północno - Zachodniej, a w szczególności z województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. więcej >

Program Kredytowy Branch Network

W ramach programu "Branch Network", Kanadyjsko-Polska Fundacja Przedsiębiorczości we współpracy z Bankiem Partnerskim - Bankiem Pekao SA oferowała do końca września 2003 roku wsparcie finansowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Fundacja w oparciu o sieć wybranych Oddziałów Banku oferowała produkty kredytowe obejmujące kredyt start i średnioterminowy kredyt elastyczny. więcej >